Προβλήματα με τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Η επιστολή αφορά στα προβλήματα, που έχουν προκύψει κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των επιτηδευματιών, που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα και ασφαλίζονται στον τέως ΟΓΑ.

Το πρόβλημα με τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών εντοπίζεται κυρίως σε  φορολογουμένους που έχουν έναρξη επαγγέλματος με κύρια δραστηριότητα την αγροτική τους εκμετάλλευση οι οποίοι παρόλο που αποδεδειγμένα ολοκλήρωσαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες εγγραφής, τόσο στα μητρώα των αγροτών, όσο και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Στο τελικό στάδιο υποβολής του εντύπου Ε1 δεν έχει συμπληρωθεί από το σύστημα, όπως θα έπρεπε, ο κωδικός 037-038, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό στα κέρδη που αφορούν τους επαγγελματίες της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, χρεώνοντας μεγάλα ποσά φόρων λανθασμένα.

Αν και έχουν ολοκληρωθεί από αρκετούς φορολογούμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, αρμόδιοι υπάλληλοι προτρέπουν τους αγρότες να απευθύνονται οι ίδιοι, με τη φυσική παρουσία τους, στα γραφεία του ασφαλιστικού φορέα στην Αθήνα, εάν μέχρι σήμερα δεν τους έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό πληρωμής.